Badrock på sängen i dubbelrum vid Hotell Arkipelag.

Internationellt miljöcertifierade enligt Green Key

Vi arbetar aktivt för att skydda miljön genom en effektiv miljöpolicy. I policyn finns riktlinjer för utbildning av personal samt bevarande av vatten och energi samt bortskaffande av avfall och kemiska produkter.

Vi har åtagit oss att respektera naturen och att bidra till miljöfostran och vill väcka våra leverantörers och kunders medvetenhet om miljöskydd. Förutom att noggrant övervaka energiförbrukningen har vi installerat avfallssortering och vattensnål utrustning. Vår personal använder miljövänliga rengöringsmedel. 

När du som gäst väljer ett hotell som är miljömärkt med Green Key är du garanterad en vistelse i en respekterad och bevarad miljö där du också blir uppmuntrad att delta i gröna metoder. Till exempel genom att använda handduken en extra dag. Vi hjälper dig som är gäst att ta hand om miljön utan att du behöver kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet.