Green Key

Hotell Arkipelag är internationellt miljöcertifierat enligt Green Key. 

Vi arbetar aktivt för att skydda miljön genom att utöva en effektiv miljöpolicy som innehåller riktlinjer för utbildning av personal, bevarande av vatten, energi, bortskaffande av avfall och kemiska produkter.
Miljöpolicyn syftar till att bygga leverantörers och kunders medvetenhet om miljöskydd. Förutom att noggrant övervaka energiförbrukningen har hotellet installerat avfallssortering och vattensnål utrustning. Personalen använder miljövänliga rengöringsmedel. Hotellet har åtagit sig att respektera naturen och att bidra till miljöfostran.

När man som gäst väljer ett hotell som är miljömärkt med Green Key garanteras man en vistelse i en respekterad och bevarad miljö där man också uppmuntras att delta i gröna metoder som att t ex använda handduken en extra dag. Vi hjälper dig som gäst att ta hand om miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.